Ақтөбе облысының білім басқармасы

«Қобда көпсалалы колледжі»

мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

 

«Қобда көпсалалы колледжі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының 2016-2020 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспары

 

 

Колледждің міндеттері мен келешегі.

 

Стратегиялық мақсаты мен міндеттері. Стратегиялық бағыты.

Қазақстан Республикасы Президенті Н.А.Назарбаевтың 27 қаңтар 2012 жылғы Қазақстан халқына жолдауында «Кәсіптік – техникалық білім берудің озық мекемелерінің желісі дамып келеді. Олардың тәжірибесін бүкіл қазақстандық білім беру жүйесіне таратып, барлық білім беру мекемелерін солардың деңгейіне тарту қажет» - деп көрсеткен болатын. Қобда көпсалалы колледжі МКҚК (ары қарай колледж) өзінің Қазақстанның кәсіптік-техникалық білім беру кластерін дамытудағы үлесін жан-жақты білім беру инфрақұрлымын құру, ауыл шаруашылық мамандарын даярлау саласындағы ТжКБ мамандықтары бойынша инновациялық технологияларды жасау, теорияны әдістеме мен практиканы біріктіру, барлық мүдделі тараптардың әлеуметтік әріптестігін дамыту деп біледі.

Колледждің стратегиялық даму жоспарын жасау барысында білім берудің дамыту үрдістері, сонымен бірге қалыптасқан дәстүр мен аймақтық ерекшеліктер ескерілді. Атап айтқанда, жоспарланған іс – шаралардың барлығы тұтасымен колледждің білім беру кеңестігіне енуіне, ТжКБ ұйымдарының білім беруге үрдісіне бағытталған.

Қобда көпсалалы колледжі студенттерге білімдік қызмет көрсетумен ғана шектелмейді. Білім деңгейі жоғары, ой-өрісі икемді, кәсіби оңтайлылығы, жеке және кәсіби шеберлігі бар, өзінің жеке стратегиясын құра алатын, бәсекеге қабілетті мамандарды қалыптастыруға жағдай жасау арқылы білім беру үдерісінің тиімділігі мен сапасын арттыруды көздейді.

Колледжде осы мақсаттарға жету стратегиясы әзірленген. Оқу жоспарына сәйкес жүргізілген оқу үрдісі мен мемлекет саясаты шеңберінде әзірленген тәрбие жұмысы білім алушыларды:

- көшбасшы қасиеттерге ие қоғамның құрметті мүшесі ретінде;

- сындарлы ойлау мен нақты шешім қабылдауға қабілетті тұлға ретінде;

- өз кәсібінің үздік иесі ретінде;

- кәсіптік мансапта немесе білімін тереңдету барысында табысқа жетуге мүмкіндігі мол азамат ретінде тәрбиелейтін болады.

Колледждің 2016-2020 жылдарға арналған стратегиялық жоспары заңнамалық құжаттарға, атап айтқанда, ҚР «Білім туралы» Заңына, ҚР Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарған арналған мемлекеттік бағдарламасына және негізделіп жасалған.

Стратегиялық жоспарда көзделген басым бағыттар:

 1. Сапалы білім беруге қол жеткізуді қамтамасыз ету.
 2. Білім алушылардың дамуы үшін, оларды елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына тарту үшін жағдайлар жасау;

3.Жұмыс берушілер мен кәсіби білім беру қызметін тұтынушылардың білімінің сапасы мен кәсіби дайындығы мазмұнының еңбек нарығының талабына сай келу сұранысын қамтамасыз ету;

 1. Жаңа мамандықтар ашу немесе мамандар дайындаудың жаңа бағыттарын анықтау мақсатында еңбек ресурстары нарығын зерттеу;
 2. Кәсіби қызметтің, кәсіби тәжірибенің және білім берудің технологияларын оптимизациялау, білім алушыға қызметтің жаңа әдістері мен түрлерін меңгерту арқылы өмірлік қажеттілігі бар әлеуметтік маңызды мәселелерді шешуге үйрету.

 

Болжам:

 

Төменде келтірілген болжам біздің мақсаттарымызды орындаудың негізгі алғышарттарын сипаттайды. Негізгі жорамалдар:

* 2019-2020 оқу жылына қарай жалпы студенттер саны 200 адамға дейін өседі деп жорамалданып отыр, ол 2015-2016 оқу жылымен салыстырғанда 8,7% өсімді құрайды;

* Педагог мәртебесі жоғарылайды;

* Әкімшілік-шаруашылық қызметті оңтайландыру аз шығыс жағдайында біршама жоғары сапалы қызмет көрсетуді қамтамасыз етеді.

* Ақпараттық жүйе, ақпараттық орта жетілдіріледі;

* Корпоративті басқару жүйесі нәтижелі еңбек етеді.

 

Колледж миссиясы:

 Нарық талаптарына сәйкес техникалық және технологиялық бейінде сапалы білімі бар, бәсекеге қабілетті мамандар дайындау

 

Міндеті: педагогикалық, мемлекеттік стандарт деңгейіндегі білім, біліктілік пен дағдылар өндіру жолымен орта кәсіби педагогикалық білім беру саласында жоғарғы біліктілікті, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау жүйесінің тиімділігін арттыру.

 

Келешегі: еліміздің оқу-әдістемелік,тұлғаның шығармашылық потенциалы дамыту және білімнің жемістілігі, жалпы Қазақстанның коммуникативті-ақпараттық ортасы жағдайындағы қоғам мен мемлекет арқылы орта кәсіптік педагог мамандықтар бойынша білім беру саласының инновациялық үрдістерінің ортасы болу;

 

Стратегиялық мақсаты: орта – кәсіби буындағы педагог мамандықтар бойынша білім беру аясындағы инновациялық білім берудің және тұлғаның қоғам мен жалпы мемлекеттің шығармашылық әлеуметін дамыту.

 

Колледждің дамуының стратегиялық бағыты: орта-кәсіби педагогикалық білім беру жүйесінің тәжірибесін жалпылау және одан әрі жетілдіру жаңа білім берушілік қызметтер алу үшін қойылған міндеттерді шешудің тиімді жолдарын табуға мүмкіндік беретін өзін-өзі сындарлы бағалауды қамтамасыз етуші жаңа инновациялық технологияларды енгізу жолымен оқу процесінің барлық құрамдас бөліктеріне жаңа сапалық деңгейге көтеру болып табылады.

 

 

 

Бәсекелік талдау (SWOT – талдау)

 

1 кесте- сыртқы талдау.

S (strength) Күшті жақтары

W (weakness)

Осал жақтары

O (opportunity)

Қолайлы мүмкіншіліктер

 

T (threat)

Сыртқы қатерлер

«Қобда көпсалалы колледжі»МКҚК педагогикалық білім беру саласындағы мамандарды даярлау аясындағы дәстүрлі оқу орны болып табылады.

Колледж ресурстарын жоспарлау жөнінідегі анық стратегияның баяу дамуы.

Колледждің стратегиялық даму жоспарын жасау .

Білім беру рыногінде материалдық – техникалық базасы күшті бәсекелестердің пайда болуы.

Аудан орталығында қолайлы орналысуы: санитарлық және өрт қауіпсіздігі нормаларына сәйкес келетіндігі, жеке оқу базасы.

Оқу шеберханалары күрделі жөндеуді қажет етеді.

 

 

Оқу шеберханалары күрделі жөндеуден өткізу.

 

Колледж қолайлы инфрақұрлымды қамтамасыз ету.

 

 

Колледж аймағының тарлығы.

Колледжде бар кеңістіктер тиімді пайдаланылады. Асхана, спорт залы, кітапхана және медицина кабинеттері, арнайы және жалпы білім әдістеме кабинеттері жұмыс істейді.

 Химия, биология, пәндерін оқытуға қажетті лабораториялардың жоқтығы.

 

Толық жабдықталған асхананы ұйымдастыру.

Химия, биология,  пәндері лабораториялық кабинеттермен қамтамасыз ету.

Жалпы тамақтану орнына бөлінген бөлме ауданының аздығы.

Колледждегі компьютер сыныптары мен компьютерлер саны жеткілікті болуы.

Компьютерлердің антивирустармен қамтылу жеткіліксіздігі.

Конкурстар мен конференциялар басқа да мәдени шараларды көптеп ұйымдастыру.

Колледж ғимаратының тар болуы.

Дөңгелек үстелді өткізуге арналған арнайы зал болмауы.

 

АКТ құралдарының жеткілікті деңгейі.

ОТҚ кабинеттерінің бағдарламаларымен жеткіліксіз жабдықталуы.

Бюджет қаржысынан тыс ОТҚ кабинеттерін жаңа құралдармен жабдықтау.

Компьютер класындағы құрылғылардың ескіруі және пайдалану мерзімдерінің өтіп кеткендігіне байланысты шығысқа шығаруға жатады.

Білім алушылардың кітапхана қорымен орташа жетімсіз етілу.

Арнайы пәндер бойынша кітаптар жеткіліксіздігі.

Бүкіл кітапхана қорын электронды есепке алу.

Қажетті арнайы пән оқулықтарымен кітапхана қорын толықтыру.

 

Кітапхана қорын электронды есепке келмей жарамсыздық қалпына келуі мүмкін.

Колледжді қаржыландырудың жеткілікті мөлшері.

Оқытушылар құрамы білім берудің қазіргі жүйесі қойған талаптарға толық жүйеде сәйкес келмейді (қазіргі компьютерлік бағдарламалар мен оқыту технологияларын меңгеру деңгейі төмендігі.

Оқытушылар үшін АКТ-ды тиімді қолдану бойынша оқыту курстарын ұйымдастыру.

Сырттан келіп оқитын студенттерді жатақханамен қамтамасыз етілмеуі.

Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыту.

Еңбек рыногінің сұраныстарына сай педагог мамандықтары бойынша жаңа білім беру бағдарламаларының төмен дәрежеде енгізілуі.

Еңбек рыногінің сұраныстарын ескеріп, жаңа мамандықтар ашу Колледждің қаржыландырудың мемлекеттен басқа көздерін іздестіру және колледждің олардан тәуелділігінің құрылымын белгілеу.

 

Мұғалім мамандығы мәртебесі төмендеуі.

Колледжді бітіруші түлектердің 60-70%-ы жұмысқа орналасуы.

Бітіруші мамандарды жұмысқа орналастыру рыногының тарлығы.

Ата-аналармен байланыстарды кеңейту және бітірушілердің жұмысқа орналасуларына көмектесу.

БАҚ –пен ынтымақтастық; қажетті ақпарат алу және кәсіби деңгейлерін арттыру үшін ұйымдармен шарттар жасасу.

 

Мұғалім мамандығына еңбек нарығында сұраныстың азаюы.

Студенттер құрамы–орта және негізгі мектеп бітірушілер.

Талапкерлердің дайындық деңгейлерінің әртүрлілігі.

 

Өңірде мамандыққа бағдарлау жұмысының нашар жүргізілуі.

 

 

Білім беру қызметтер ақысының жоғарылығы.

Оқу - әдістемелік жұмыстың бар екендігі.

Аймақтық оқу- әдістемелік және білім беру бірлестіктерімен ынтымақтастықтың баяу дамуы.

Колледжішілік, облыстық семинарлар, әдістемелік күндер, конференциялар, дөңгелек үстелдер, шебер-сынып сабақтарын т.б. өткізу

Шығармашылық жобалардың жеткіліксіз қаржыландыруы

Студенттердің тұлға ретінде қалыптастыру және тәрбиелеу үшін жағдайлар жасалынған.

Студенттердің Республикалық, деңгейлердегі ғылыми-практикалық жұмыстар мен ғылыми конференцияларға қатысу нәтижелілігінің төмендігі.

Студенттерді ғылыми-практикалық конферерцияларға қатысуға тарту. Студенттердің өзін-өзі басқару жүйесіне іске қосу, «Нұр–Отан», «Жас Отан» партияларымен ынтымақтастық орнату.

 

Нарық еңбегі қажеттілігіндегі бағдардың жоқтығы

Оқу процесі жолға қойылған. Жаңартылып отыратын білім беру бағдарламалары бойынша нормативтік құжаттар базасы бар.

Білім сапасын бақылау жүйесінің әсерлігінің жеткіліксіздігі.

 

Қызметкерлер мен оқушылардың құқықтық сауаттылығының жеткіліксіздігі.

Колледждің мақсаттары мен міндеттерін шешуге кадрлардың, студенттердің әлеуетін барынша пайдалану.

Жүйелі мониторинг және МСЖ бақылау, халықаралық тәжірибе мен танысу.

Студенттерге ТжКББ жұмысын қамтамасыз етуші заңдарды, қазіргі құқық жұйесінің нормаларын оқыту. Құқықтары мен міндеттерін білу. Оқу процесіне қазіргі замандық білім беру және ақпарат технологияларын енгізу.

 

Оқытушылар мен студенттердің басым көпшілігінің самарқаулығы. Қашықтан білім беру жүйесін енгізу үшін қызметкерлердің даярлығы мен колледждің техникалық базасы деңгейінің жеткіліксіздігі.

 

 

Стратегиялық жоспарды жүзеге асыру бағдарламасы

 

«Қобда көпсалалы колледжі» МКҚК міндетіне сәйкес өзінің қызметін кәсіптік педагогикалық білім саласында оқу–әдістемелік орталықтың үйлестіруші ретінде өзінің ұстанымын бекітіп және сақтап өзінің қызметін құру. Жуық арада колледж білім беру кеңестігінде ең үздік педагогикалық колледждердің бірі болуға ұмтылуы тиіс.

Еңбек нарығында түлектердің қажеттілігі,оқу-әдістемелік, шығармашылық жетісті, практикалық жұмыс тәжірибесімен, оқытушылар қарым-қатынасындағы мәдениеттілік, сонымен қатар, материалды базасымен анықталатын оқытушы құрамының кәсібилігі колледждің беделділігінің негізгі индикаторы болып табылады.

Колледждің 2016-2020жж. Стратегиялық жоспарын іске асыру бағдарламасы колледждің ТжКБ білім беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілігі жағдайындағы қызметінің бірсыпыра негізгі бағыттарын қарастырады.

«Қобда көпсалалы колледжі» МКҚК стратегиялық жоспарын дамыту қызметтердің негізгі векторларының стратегиялық бағдарламаларына бөлінеді:

Ұйымдастыру-басқару

Ақпараттық-білім беру

Қаржы-шаруашылық

Шығармашылық

Тәрбиелік

 

№2 кесте

 

Іс – шараның аталуы

Атқару мерзімі

 

Жауапты орындаушы

2016

бастау

2017-2018

жалғастыру

2018-2019

жалғастыру

2019-2020

аяқтау

1

2

3

4

5

6

Ұйымдастыру-басқару қызметі

1.Мақсат: жаңа экономикалық қатынасы жағдайында колледжді басқарудың инновациялық моделін жасау ендіру және жүзеге асыру.

Мақсатты индикаторлар:

1.1.Колледждің қызметін реттейтін нормативтік құжаттарды жаңарту(инвариантты және вариативті құраушыларымен)

 

60%

70%

80%

100%

 

Директор

 

1.2.Колледждің барлық құрылымдарының қызметін мониторингтеу

+

+

+

+

Директор

 

1.3.Колледждің барлық құрылым басшыларының және басқа да қызметкерлердің біліктілігін арттыру

25%

20%

13,7%

23,5%

Әдіскер

1.4.«Ауылшаруашылық өндірісіндегі тракторшы - машинисі» мамандығының дуальды оқыту жүйесі бойынша даярланатын студенттер саны

25

25

25

25

Директордың оқу-өндірістік ісі жөніндегі орынбасары

1.5.Колледжге мамандықтар бойынша студенттер қабылдау

100

100

100

100

Директор Қабылдау комиссиясы

Міндеттері:

 

 

 

 

 

1.1. Колледжді басқарудың инновациялық типті моделін енгізу және сынақтан өткізу

2016

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Әдіскер

1.2.Колледжің қызметін реттейтін нормативтік құжаттарды жасау және түзету.

2016

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Директор/

Кадр бөлімі

Күтілетін нәтижелер: колледждің басқару жүйесінде инновацияларды жүзеге асыру

2. Мақсат: республикамыздың кәсіби педагогикалық білім беру саласында бәсекеге қабілетті мамандар базасын даярлау үшін эксмериментальды-шығармашылық негіз құру

Мақсаттық индикаторлар:

 

 

 

 

 

2.1.Колледждің мамандар құрамының сапасы мен кәсіби деңгейін арттыру (жоғары және І санатты оқытушылар)

51%

51%

59%

61%

Директор/

Әдіскер

2.2.Колледждің кадр құрамын әлеуметтік демеу

5%-10%

10%-20%

20%-30%

30-40%

Директор/

Бас бухгалтер

2.3.Колледж оқытушыларымен қызметкерлерін материалдық және ақпараттық қамтамасыз етуді жақсарту.

50%

70%

80%

90%

Директор/ Бас бухгалтер/

Міндеттері:

 

 

 

 

 

2.1. Кадрларды аттестациядан өткізудің айқын санатын жасау

4%

25%

21%

25%

Директор/

Кадр бөлімі

2.2. Колледждің оқытушылармен басқа да қызметкерлері үшін сыртқы біліктілікті арттыру курстарынан өткізу

13

10

7

12

Әдіскер

2.3. Оқытушылардың әр түрлі дәрежедегі шығармашылық, білім беру және ғылыми жобаларға қатысуы.

+

+

+

+

Әдіскер

Күтілетін нәтижелер:

Колледждің оқытушы құрамының кәсіби деңгейінің артуы;

Сертификаттар алған студенттер санын 100% жеткізу;

Табыс, тәрбие және іскерлік түрлерінде салыстырмалы артықшылықтарын қалыптастыру;

Оқытушылар мен басқа да жұмысшыларға лайықты еңбек ақысын қамтамасыз ету;

Колледждің жоғары басшылығының шешімдерімен қызметкерлердің жоғарғы деңгейде қанағаттануларына қол жеткізу;

3. Мақсат: «Қобда көпсалалы колледжі»  МКҚК кәсіби педагогикалық білім беру саласында жетекші оқу-әдістемелік орталық ретінде көрсету.

Мақсаттық индикаторлар:

3.1. Педагогикалық білім беру саласындағы ТжКББ мамандарының ОӘБ толық жұмыс жасауы

+

+

+

+

Директор/

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

3.2. Колледжің базасында облыстық семинарлар ұйымдастыру

+

+

+

+

Әдіскер

3.3. Аккредитациядан өту мақсатында колледждің барлық құрылымдарының құжаттарын даярлау

+

+

+

+

Директор/ орынбасарлар

Күтілетін нәтижелер:

Республикамыздың педагогикалық колледждер қауымдастығын кіру;

Колледжді аккредитациядан өткізу;

ҚР рейтингілік жүйесінде колледждің ТжКБ жетекші колледждерінің қатарына кіруі

Ақпараттық -білім беру қызметі.

«Техникалық және кәсіби білім беруде қазіргі еңбек рыногының талаптарына сай келетін жүйеге өтуді іске асырылады, ал білім беру стандарттарын ұлттық біліктілік жүйесі арқылы кәсіби стандарттар негізінде қалыптасатын болады» Қазастан Республикасының 2020 жылға дейінгі дамуының стратегиялық жоспары, Қазақстан Республикасының Президентінің 2012 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген.

1. Мақсат: жас мамандардың тұлғалық-кәсіби әлеуетін дамытудың жинақылығын қамтамасыз ететін оқыту-білім беру процесін, білім беру мазмұнын сапалы жаңарту мақсатымен оза білім беру принципінің инновациялық моделін енгізу.

Сапалық индикаторлар:

1.1.Оқу-білім беру процесін жетілдіру және жаңарту

Жыл сайын 10%

Жыл сайын 10%

Жыл сайын 10%

 

Директор /

Шаруашылық және ұйымдастыру жұмыстары бойынша

директордың орынбасары

1.2.Оқу процесінің нормативтік базасын өндіріске интеграциялап, жаңарту

5%

Жыл сайын 10%

Жыл сайын 20%

30%

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

1.3. Білім беру бағдарламаларын сараптау

20%

Жыл сайын 20%-30%

Жыл сайын 40%-50%

50%-60%

Директор/

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

1.4. Оқудың жаңа түрлері (қашықтан оқыту, модульді, дуальды)

Дуальды оқыту жүйесін жандандыру

Дуальды оқыту жүйесін дамыту

Модульдік оқыту жүйесін енгізу

Қашықтан оқытуды дамыту

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

1.5. Колледждің интернет қорларына қол жетімділігі

5%

20%

40%-60%

100%

Программист

 

1.6. Білім беруді басқарудың бірыңғай ақпараттық жүйесін құру

5%

20%

40%-60%

100%

Программист

Міндеттері:

 

 

 

 

 

1.1. Колледждің ЖҰДҚ-н (жалпы ұлттық деректер қоры) әр жыл сайын жаңарту

Жыл сайын

Жыл сайын ұсыныстар енгізу

Жыл сайын ұсыныстар енгізу

Жыл сайын

Директордың орынбасарлары

1.2. Бітірушілерді даярлау сапасы мен деңгейін бағалау критериін жасау

10%

40%-50%

70%

100%

Директордың оқу-өндірістік ісі жөніндегі орынбасары

1.3. Колледждің барлық құрылымдық бөлімшелерін интернет желісіне қосу

5%

30-40%

50%

100%

Программист

1.4. Интернет жүйесін енгізу

40%

40%-60%

80%

100%

Программист

1.5. Кітапхана қорын жаңарту

10%

30%

30%-60%

80%

Кітапханашы

Күтілетін нәтижелер:

Мамандарды даярлаудың кәсіби деңгейін арттыру;

Жаңа білім беру стандарттарын,базалық және арнайы білім беру бағдарламасын құру және жасау;

Колледждің оқытушылары жасаған, оның ішінде мемлекеттік тілдегі, оқу және оқу-әдістемелік құралдар мен зерттемелердің, оқу құралдарының, электронды оқу құралдарының санын көбейту;

Қазіргі заманғы білім беру және ақпараттық технологияларды оқытудың жаңа әдістемелерін оқу процесіне енгізу;

Электронды іс жүргізу, құжаттар айналымы, статистикалық мәліметтерді жинау және өңдеу;

Колледждің қызметін мониторингтеу, талдау және бақылау.

2.Мақсат: ішкі нарықтағы білім беру қызметінің және бітірушілердің бәсекеге қабілеттілігі мен кәсіби құзыреттілігіне жету.

Мақсаттық индикаторлар:

2.1.Студенттер контингентінің сапалы деңгейін арттыру

35-40%

40-42%

42-45%

45-47%

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

2.2. Колледжді бітіруші түлектер саны

49

95

94

94

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

2.3. Еңбек нарығында бітірушілердің қажеттілігі (бітірушілерді жұмысқа орналастыру)

50%

60%

70%

80%

Директордың оқу-өндірістік практика жөніндегі орынбасары

Міндеттер:

 

 

 

 

 

2.1.Колледж өткізетін кәсіби бағдарлау шаралардың қатаң есебін алу жоспарлау және жүзеге асыру үшін шараларды күшейту

+

+

+

+

ТЖО

2.2. Ауылдық жерлерден талантты жастарды тарту мақсатында көшпелі кәсіби бағдарлаушылық іс-шаралар ұйымдастыру

+

+

+

+

ТЖО

2.3. Эксперименталды білім беру бағдарламасын жасау (3 тілді жүйе бойынша)

+

+

+

+

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

2.4. Білім беру процесіне интерактивті оқыту әдістерін енгізу

5%

10%

20%

30%

Әдіскер

2.5.Студенттерді ғылыми-зерттеу қызметіне қатыстыру

5%

10%

20%

25%

Әдіскер

2.6. Колледждің барлық бөлімдері көрсететін білім беру қызметтерінің жұмыс сапасы туралы кері байланыс алу мақсатында оқушыларды жыл сайын анкеттендіру және сауалнамалар өткізіп тұру

20%

30%-60%

60%-80%

80%-90%

Директор/

ТЖО

2.7. Педагогика саласындағы жаңа мамандықтар мен мамандарды дайындау бойынша қоғам сұранымына жинақылық және дер кезінде жауап беру

5%

жаңарту

10% жаңарту

15% жаңарту

20%

жаңарту

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

Күтілетін нәтижелер:

Студенттердің қосымша біліктілік алу мүмкіндігі;

Бітірушілердің құзіреттілігі мен бәсекеге қабілеттілігін дамыту;

Студенттерде ақпараттық мәдениеттің қалыптасуы;

3.Мақсат: ұлттық білім берудің озық дәстүрлерін сақтай отырып, колледждің ТжКБ-дің әлемдік жүйесіне кірігуін іске асыру

Мақсатты индикаторлар:

3.1. Оқытушылардың ғылыми-зерттеу деңгейінің мәдениетін арттыру

2%-3%

5%-10%

15%-20%

20%-25%

Әдіскер

Міндеттер:

3.1. Баспа беттеріне әдістемелік мақалалар жазу

жылына 10-20 мақаладан

жылына 20-25

мақаладан

жылына 25-30 мақаладан

жылына 30-35 мақаладан

Әдіскер

3.2. «Үздік педагог», «Алтын диск» т.б педагогтардың кәсіби-шығармашылық конкурстарына қатысу

тұрақты

тұрақты

тұрақты

тұрақты

Оқытушылар

Күтетін нәтижелер:

Оқытушылардың ғылыми-зерттеу деңгейінің мәдениетін арттыру;

Оқытушылардың кадр құрамының стандарттарға сәйкес болуы;

Аймақ ұйымдары үшін мамандарды даярлау.

Тәрбие жұмысы

«Қазақстан Республикасында мемлекеттік жастар саясаты, жастар рухани, мәдени, білім алу, кәсіби қалыптастырулары мен тәнінің дамуы, бүкіл қоғамның мүддесінде олардың шығармашылық әлеуетін ашу үшін әлеуметтік-экономикалық, құқықты. Ұйымдастырушылық жағдайларымен кепілдіктерді жасау мақсаттарында іске асырылады»

1.Мақсат: шығармашылық жастарды рухани-адамгершілік және эстетикалық тәрбиелеу.

Мақсатты индикаторлар:

1.1. Белсенді азаматтық ұстамы мен адамгершілік қасиеттерін дамыту

тұрақты

 

 

 

ТЖО

1.2. Тәрбие процесін жаңа материалдық және көрнекі құралдармен қамтамасыз ету

 

2-5%

жыл сайын

5-10%

жыл сайын

10-15%

 

15%-20%

ТЖО

Міндеттері:

1.1. Студенттерді Қазақстан және бүкіл адамзаттың рухани байлығы мен мәдениетіне тартуға жәрдемдесетін іс-шараларды өткізу

3

4

4

5

ТЖО

1.2. Еңбекке және салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеу принциптерін қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар өткізу

3

3

4

4

ТЖО

1.3. Оқытушыларда салауатты өмір салтына деген тұрақты жағымды көзқарас қалыптастыру мақсатымен спорттың көпшілік түрлерін дамытуға бағытталған іс-шаралар циклін ұйымдастыру

 

4

4

5

5

ТЖО

1.4. Саяси әдептілік қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар ұйымдастыру

2

2

3

3

ТЖО

1.5.  Әр түрлі тақырыптардағы конкурстарды ұйымдастыру және өткізу

2

2

3

3

ТЖО

Күтілетін нәтижелер:

Отансүйгіштікке тәрбиелеу, озық ұлттық салт-дәстүрлерді жаңғырту және сақтау;

Бітірушілердің кәсіби құзыреттілігін және бәсекеге қабілеттілігін дамыту;

Оқушыларда әлеуметтік-тұлғалық,экономикалық, кәсіби, арнайы ұйымдастырушылық –басқарушылық құзыреттілік қалыптастыру.

2.Мақсат: толыққанды студенттер қауымдастығы қалыптастыру.

Мақсаттық индикаторлар:

2.1. Студенттердің бастамашылдығын дамыту. Кәсіби біртектілік қалыптастыру.

тұрақты

ТЖО

2.2. Студенттердің өздерін өзі басқаруы.

+

+

+

+

ТЖО

2.3. Студенттердің колледждің өзекті мәселелерін шешуге тарту

тұрақты

ТЖО

Міндеттері:

2.1.Шығармашыл жастарды студенттердің өзін-өзі басқаруына тарту

30%

30%-40%

40%-50%

50%60%

ТЖО

2.2.Жастар саясатын енгізу жүйесін жасау

30%

30%-40%

40%-50%

50%-60%

ТЖО

2.3. Отансүйгіштік және ұлтаралық қарым-қатынастар мәдениетіне тәрбиелеу

5

6

7

8

ТЖО

2.4. Нұр Отан партиясының жастар қанатымен, Қобда аудандық әкімдігінің жастар саясаты бөлімімен ынтымақтастық орнату

тұрақты

ТЖО

2.5. Жастар ұйымдарының жұмысына қатысатын студенттердің үлесін арттыру

тұрақты

ТЖО

2.6. Колледж оқытушыларын отансүйгіштікке тәрбиелеу, озық ұлттық салт-дәстүрлерді жаңғырту және сақтауға көмектесуші жұмыстары

тұрақты

ТЖО

Күтілетін нәтижелер: колледждегі студенттердің өзін-өзі басқаруының әрекеттілігі үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру

Шығармашылық жұмыс

1.Мақсат: колледждің шығармашылық әлеуетін арттыру

Мақсаттық индикаторлар:

1.1 Колледж оқытушылары мен студенттердің әр түрлі мәртебелер мен деңгейдегі шығармашылық іс-шараларды ұйымдастыруы, өткізуі және қатысуы

12

12

13

15

ТЖО, әдіскер

1.2. Оқу-әдістемелік өнімдерді жасау, басу және шығару

3

5

6

8

Әдіскер

оқытушылар

 

1.3. Білім беру салаларындағы базалық ұйымдармен, БАҚ-пен ынтымақтастық

тұрақты

тұрақты

тұрақты

тұрақты

Әдіскер

Міндеттері:

1.1. Колледждің

студенттердің ғылыми қоғамын ұйымдастыру

тұрақты

Педагог-ұйымдастырушы

1.2. Түрлі шығармашылық конкурстар мен

фестивальдерге қатысу

+

+

+

+

Әдіскер

1.3. Жалпы білім беретін пәндер бойынша олимпиада ұйымдастыру және өткізу

+

+

+

+

Әдіскер

Күтілетін нәтижелер:

Шығармашылық жұмыстың нәтижелілігін арттыру;

Мультимедиялық қор жасау және презентациялық материалдар даярлау.

Шаруашылық-қаржы қызметі

1. Мақсаты: колледждің қызметінің тиімділігіне кепілдік беретіндей тұрақты қаржы-ресурстық база құру

Мақсаттық индикаторлар:

Бюджеттен тұрақты

қаржыландыру.

тұрақты

 

Директор

 

Колледж бюджетінің

тиімділігі мен ашықтығын

қамтамасыз ету

2016

2017-2018

2018-2019

2020

Директор/бас

бухгалтер

Колледждің қаржы

ресурстарын жұмсауда

құрылымдық бөлімдердің

барынша дербестігін

қамтамасыз ету.

-

2017

2018-2019

2020

Директор/бас

бухгалтер

1.4.Колледждің оқу-өндірістік базасын жаңарту

5%

10%

15%

15%

ШҰЖ директордың

орынбасары

Міндеттері:

1.1.Колледждің қызметінің болашақ қаржы-экономикалық даму бағдарламасын жасау

2016

2017-2018

2018-2019

2020

Директор/бас бухгалтер

1.2. Колледж аумағының ландштафтық әсемділігін жақсарта отырып, абаттандыру жұмыстарын жүргізу

20%

30%

40%

50%

Директор/ШҰЖ

директордың орынбасары

1.3. Колледждің офистік жиһаздарын жаңарту

5%

10%

15%

20%

Директор/ШҰЖ

директордың орынбасары

1.4. Қазіргі замандық компьютерлік техника, оқытудың интерактивтік құрал-жабдықтарын т.б. сатып алуды іске асыру

15%

30%

40

50%

Директор/ШҰЖ

директордың орынбасары

Күтілетін нәтижелер:

Колледждің экономикалық пайдалылығын арттыру;

Колледждің қаржы базасын жетілдіру және кеңейту.

2. Мақсат: технологиялық ақпараттық, қаржы ресурстарын жоспарлау және бөлу жөніндегі орталықтандырылған құрылым құру.

Мақсаттық индикаторлары:

2.2. Колледжді дамытуды жобалық-мақсатты қаржыландыруды қалыптастыру

тұрақты

Дирекция

2.3. Қаржыландыру көздерін оңтайландыру мен диверсификациялау

тұрақты

Бас бухгалтер

2.4. Ақылы білім беру қызметтерін көрсету жүйесін жетілдіру және дамыту

тұрақты

Бас бухгалтер

Күтілетін нәтижелері:

Материалдық-техникалық базаны нығайту және қазіргі замандық құрал-жабдықтармен материалдарды сатып алу;

Колледж студенттері мен қызметкерлеріне лайықты әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлар жасау;

Шығармашылық, білім беру және ғылыми жобаларды коммерцияландыру үшін инновациялық инфоқұрылым және басқа механизмдер құру.

                                 

 

 Қобда көпсалалы колледжінің дамуының стратегиялық мақсаты:

 

Білім беру қызметінің жоғары сапасын қамтамасыз ету, ТжКБ жүйесінің заманауи талаптарына жауап беретін колледж қызметінің басымды бағыттарын дамыту.

Өзекті құндылықтары:

1.Колледж білім алушылары, оқытушылар және қызметкерлер игілігінің құндылығы.

2.Алқалық және сенім жағдайындағы тұлғалық өсу және кәсіптік дамуды қолдау.

3.Оқыту сапасын, ғылыми зерттеу және білімді дәріптеу құндылығы.

4.Өз қызметін этиканың жоғарғы стандарттарына сәйкес атқаратын қоғамның болашақ көшбасшыларын даярлаудағы адалдық, әділдік, жауапкершілік құндылықтары.

5.Нәтижеге қол жеткізу үшін жауапкершілікпен шешім қабылдау білетін ашық, адал қызмет атқару құндылығы.Қоғам, білім алушылардың ата-аналармен, жұмыс берушілермен, мемлекеттік және мемлекеттік емес құрылымдармен серіктестік құндылығы.

6.Серіктестіктің қоғаммен, білім алушылардың ата-анасымен, жұмыс берушілермен, мемлекеттік және мемлекеттік емес құрылымдармен құндылығы.

7.Колледждің ішінде және сыртындағы, оның қызметіне байланысы жоқ, ұлты, діні, жынысы және басқа да факторларға қарамастан, барлық адамдардың құндылығы.

8.Колледждің жоғары беделі және оның білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесінің құндылығы.

 

Міндеттері:

- экономикалық  индустриялық – инновациялық даму сұраныстарын ескере отырып, колледждің құрылымын жаңарту;

- колледждің беделін арттыру;

- дуальды оқу жүйесін енгізу;

- еліміздің индустириялық- инновациялық даму жобаларына сай келетін жоғары және  жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрлармен қамтамасыз ету;

- жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу және олардың азаматтық белсенділігін, әлеуметтік жауапкершілігін және әлеуетін ашу тетіктілігін қалыптастыру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру.

- Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға шәкіртақы төлеу және үш мезгіл тамақпен қамтамасыз ету, қажетті көмек ұйымдастыру.Аз қамтылған  отбасылар балаларын бір мезгіл тегін ыстық тамақпен толық қамтамасыз ету;

- студент  жастар арасында құқық бұзушылықтарды және қылмысты төмендетуге

            қол жеткізу, студент жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттай

            отырып,қалыпттастыру, кәмелетке толмағандардың құқықтарын қорғауды,

            қылмыстың, нашақорлықтың алдын- алуды қамтамасыз ету

 

Колледж әкімшілігі жоғарыда көрсетілген талаптардың орындалуын қамтамасыз ету үшін өз қызметін сапа саласындағы саясатпен тығыз байланыстырып жүзеге асыруға міндеттенеді.

 

Стратегиялық жоспарға негіз болған бағдарламалық құжаттар мен нормативтік құқықтық актілердің тізімі.

 

 • Қазақстан Республикасы «Білім беру туралы» заңы», 2007 жылғы 27 маусым         
 • Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы;

 

 • Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты ҚР Үкіметі Қаулысымен бекітілген, № 1080 08.2012.ж.

 

 • Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі кәсіптер және мамандықтар жіктеуіші;

 

 • «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары» ҚР Үкіметі қаулысымен бекітілген, 2013 жылғы 17 мамыр, № 499;

 

 • Үдемелі индустриалды-инновациялық дамудың мемлекеттік бағдарламасы;

 

 • Жыл сайынғы Елбасы Жолдауы.